Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door KiddoMum. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar KiddoMum. KiddoMum biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Algemene voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden , voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarop aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest actuele versie van de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten aan u kunnen verkopen.


DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken. .

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u zult bij het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Services aan een persoon te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op een niet-versleutelde manier kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. .

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en u mag er niet op vertrouwen als uw enige informatiebron bij het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, completere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is door zijn aard niet actueel en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud van de Service) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan wie dan ook en in welk geografisch gebied of rechtsgebied dan ook te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere door u verkregen of gekochte goederen aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, de indruk kunnen wekken dat deze afkomstig zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.


HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u een van de optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).

Het is mogelijk dat we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze Site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS MET DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te beoordelen, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, producten, diensten of andere items die toegankelijk zijn op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derde partijen moeten bij dezelfde derde partijen worden ingediend.


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, SUGGESTIES EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan prijsvragen), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons het recht om, op elk moment en zonder beperking, de Feedback die u naar ons verzendt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in welke media dan ook te gebruiken. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van eventuele opmerkingen te handhaven; (2) aan iedereen een compensatie betalen voor eventuele verstrekte opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij denken, naar eigen goeddunken, dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom. of deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die u plaatst of die door andere derden worden geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op de indiening van uw persoonlijke gegevens in onze winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie op de Dienst of een bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .

We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum in de Service of een bijbehorende website worden genomen als basis voor de conclusie dat de informatie in de Service of een bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, smaden, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Dienst of een bijbehorende, niet-gerelateerde website of internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, te surfen, verkennen of scannen op het internet (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om beveiligingsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen KiddoMum, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade. schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat dit zich voordoet. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.SECTIE 14 - COMPENSATIE

U stemt ermee in om KiddoMum, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. en Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, zodanig streng dat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander operationeel beleid of andere regels die we op deze site of in verband met de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, elke eerdere versie van de Servicevoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat ten nadele van de opsteller.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Services leveren, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in .


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN GEBRUIK

U kunt de meest recente versie van de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via Support@kiddomum.com.